Karierna platforma za zaposlene

Kratek opis projekta

Od kje ideja za projekt?

Ideja za projekt Razvoj karierne platforme za zaposlene je nastala na podlagi številnih stikov s podjetji, katerim  konstantno primanjkuje ustrezno usposobljenih kadrov. Podjetja vložijo veliko truda v oblikovanje ustreznih programov izobraževanja in usposabljanja, ki se odvijajo znotraj podjetij ali v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami. V teh programih zaposleni nadgrajujejo svoje znanje in pridobivajo nove kompetence, s katerimi se nato uspešno soočajo s hitrimi spremembami v delovnih okoljih.

Kaj bodo rezultati projekta?

Glede na to, da v Sloveniji še nimamo razvitega sistema dolgoročnejšega napovedovanja potreb po kompetencah, smo si partnerji v pilotnem projektu zadali ta izziv. Skupaj z raziskovalci Ekonomske fakultete v Ljubljani ter s pomočjo slovenskih podjetij,  razvijamo model dolgoročnejšega napovedovanja potreb po kompetencah. V pilotnem projektu se osredotočamo na panogo elektronske in elektroindustrije, za prenosljivost modela pa vključujemo tudi druga podjetja v verigi vrednosti. Razvijamo model, ki bo omogočal našim podjetjem napovedovanje potreb po kompetencah v prihodnjem obdobju 5 do 7 let,  s ciljem ustvarjanja možnosti pravočasnega usposabljanja in izobraževanja sodelavcev za prihajajoče nove naloge, ki jih narekuje nenehen razvoj.

V drugem modulu projekta razvijamo enoten model individualnega kariernega načrta. Le-ta bo v pomoč delodajalcem  pri ugotavljanju vrzeli v kompetencah, upoštevajoč napovedi, ki jih bodo pripravili s pomočjo modela dolgoročnejšega napovedovanja potreb. Individualni karierni načrt bo v okviru projekta podprt tudi s številnimi pripomočki, ki pomagajo zaposlenim in kadrovskim strokovnjakom oz. vodilnim in vodstvenim delavcem, da skupaj oblikujejo takšne individualne karierne načrte, ki prispevajo k razvoju zaposlenih in se odražajo v uspešnosti podjetja/organizacije.

Na podlagi ugotovljenih vrzeli v kompetencah zaposlenih, se nato oblikujejo programi izobraževanja in usposabljanja, ki odgovarjajo na potrebe trga dela. Glede na to, da razvijamo model dolgoročnejšega napovedovanja potreb, pričakujemo, da bomo lahko s pomočjo tega modela oblikovali dolgoročnejše vsebinske usmeritve slovenskemu izobraževalnemu sistemu in tako nekoliko prispevali k usklajevanju strukturnih neskladij na trgu dela. Na nivoju posameznega podjetja/organizacije pa bodo napovedi pripomogle h konstantnemu in  pravočasnemu pridobivanju ustreznih kompetenc zaposlenih s pomočjo različnih oblik usposabljanja in izobraževanja. 

Kdo sodeluje v projektu?

Pri razvoju karierne platforme sodelujejo poleg partnerjev tudi slovenska podjetja in sicer:

BSH HIŠNI APARATI d.o.o, DOMEL d.o.o, METREL d.d., ETI d.d.,  AHA EMMI d.o.o, ELPRO LEPENIK & CO. d.o.o., PANCON d.o.o., SELTRON d.o.o.,  SM STROJKOPLAST d.o.o., DEWESOFT d.o.o., FORSTEK d.o.o., STRIP'S d.o.o, STEKLARNA HRASTNIK d.o.o.